Shakki Säännöt

Mitkä ovat viralliset shakki säännöt? Kuinka shakkia pelataan?

shakki peli

Shakin sääntöjen oppiminen voi olla melko helppoa. Shakin perussäännöt ovat suhteellisen yksinkertaisia, mutta pelin syvällisyys ja monimutkaisuus tulevat strategian ja taktiikan ymmärtämisestä. Pelaajien täytyy oppia, miten eri nappulat liikkuvat ja miten pelataan shakkia ennen kuin he voivat alkaa kehittää taitojaan pelissä. Katsotaan seuraavaksi kuinka shakkia pelataan, mitkä ovat viralliset shakki säännöt sekä mitenkä nappulat oikein liikkuvat.

Sisällysluettelo

Viralliset Shakki säännöt

Pelin aloittaminen 

Shakin alkaessa shakkilauta asetetaan niin, että valkealla (tai vaalealla) ruudulla oleva kulma on oikeassa alareunassa molempien pelaajien näkökulmasta.

Shakki lauta ja tietoa

Nappulat asetellaan aloitusasemaan aina samassa järjestyksessä. Pelaajan edessä olevalla toisella rivillä ovat sotilaat. Tornit menevät kulmiin, tornien vierelle tulevat ratsut ja ratsujen viereen lähetit. Kuningatar asetetaan lähetin viereen aina omalle väriään vastaavaan ruutuun (valkea kuningatar vaaleaan ruutuun, musta kuningatar tummaan), ja kuningas sijoitetaan jäljelle jäävään ruutuun.

Shakki nappulat

Jokainen kuudesta erilaisesta nappulasta liikkuu omalla tavallaan. Nappulat eivät voi liikkua toistensa läpi (ratsu voi hypätä nappuloiden yli), eivätkä ne voi siirtyä ruutuun, joka on jo toisen samanvärisen nappulan valtaama. Kuitenkin nappula voi siirtyä vastustajan nappulan valtaamaan ruutuun ja lyödä sen pois pelistä. Yleensä nappuloita siirretään strategisesti, jotta ne voivat suojella omia nappuloitaan, lyödä vastustajan nappuloita tai hallita tärkeitä ruutuja pelilaudalla.

tietoa shakki nappuloista

Kuningas

shakki nappuloiden kuningas

Kuningas on shakin tärkein nappula, mutta myös yksi haavoittuvimmista. Kuningas voi siirtyä vain yhden ruudun kerrallaan mihin tahansa viereiseen ruutuun – eteenpäin, taaksepäin, sivuille tai vinoittain. Kuningas ei voi koskaan siirtyä suoraan uhatulle ruudulle (jossa se olisi heti uhattuna). Kun jokin nappula uhkaa kuningasta, tilannetta kutsutaan “shakiksi”.

Kuningatar

shakki nappuloiden kuningatar

Kuningatar on shakin voimakkain nappula. Se voi liikkua suoraviivaisesti mihin tahansa suuntaan – eteenpäin, taaksepäin, sivuille tai vinoittain – niin pitkälle kuin mahdollista, kunhan ei törmää omaan nappulaan matkalla. Kuningattaren lyödessä vastustajan nappulan, sen siirto päättyy. Esimerkiksi valkea kuningatar voi lyödä mustan kuningattaren, jolloin mustan kuninkaan on liikuttava.

Torni

shakki nappuloiden torni

Torni voi liikkua niin pitkälle kuin haluaa, mutta vain suoraan – eteenpäin, taaksepäin, vasemmalle tai oikealle. Tornit ovat erityisen voimakkaita nappuloita, erityisesti silloin kun ne suojaavat toisiaan ja työskentelevät yhdessä.

Lähetti

shakki nappuloiden lähetti

Lähetti liikkuu niin pitkälle kuin haluaa, mutta ainoastaan vinottain – kohti kulmia. Pelaajalla on kaksi lähettiä, joista toinen liikkuu vaaleilla ja toinen tummilla ruuduilla. Lähettien yhteistyö on tehokasta, koska ne täydentävät toisiaan.

Ratsu

shakki nappuloiden ratsu

Ratsu liikkuu eri tavalla kuin muut nappulat – se siirtyy kaksi ruutua yhteen suuntaan ja tekee sitten 90 asteen käännöksen viereiseen ruutuun (kuten “L” -kirjain). Ratsu on ainoa nappula, joka voi hypätä muiden nappuloiden yli.

Sotilas

shakki nappuloiden sotilas

Sotilaat eroavat muista nappuloista liikkumisessaan ja lyömisessään – ne siirtyvät eteenpäin, mutta lyövät vinottain. Sotilaat voivat siirtyä vain yhden ruudun kerrallaan, paitsi ensimmäisellä siirrolla, jolloin ne voivat edetä kaksi ruutua. Sotilaat voivat lyödä vain viistoon edessä oleviin ruutuihin. Ne eivät voi liikkua taaksepäin tai lyödä taaksepäin. Jos sotilaan edessä on toinen nappula, se ei voi liikkua sen ohi tai lyödä sitä.

Shakin erikoissäännöt

Shakissa on muutamia erityissääntöjä, jotka saattavat vaikuttaa epäloogisilta ensisilmäyksellä. Ne on luotu lisäämään pelin hauskuutta ja mielenkiintoa.

Sotilaan korottaminen

Sotilailla on erityispiirre: kun sotilas saapuu vastustajan päätyyn, se voi muuttua minkä tahansa pelaajan omaksi pelinappulaksi – tätä kutsutaan korottamiseksi.

Sotilaan korottaminen tapahtuu valitsemalla haluttu upseeri, yleensä kuningatar. Vain sotilaita voidaan korottaa upseereiksi. Yleinen väärinkäsitys on, että sotilas voi muuttua vain aiemmin lyödyn nappulan tilalle, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Ohestalyönti

Yksi sotilassääntö koskee ohestalyöntiä (“en passant” ranskaksi). Jos sotilas siirtyy ensimmäisellä siirrollaan kaksi ruutua eteenpäin ja päätyy vastustajan sotilaan viereen, vastustajan sotilaalla on oikeus lyödä se “ohittaen” eli tehdä mainittu ohestalyönti. Lyövä sotilas siirtyy tyhjään ruutuun, jonka yli kaksinkertainen siirto on tehty.

Linnoitus

Toinen erityissääntö on linnoitus. Tässä siirrossa voi tehdä kaksi tärkeää asiaa yhdellä siirrolla: siirtää kuningasta turvaan ja tuoda jokin torni paremmin mukaan peliin. Linnoitus tapahtuu siirtämällä kuningastaan kaksi ruutua joko vasemmalle tai oikealle ja samalla siirtämällä kuninkaan puoleinen torni kuninkaan viereen vastakkaiselle puolelle. Linnoituksen tekemiseksi on täytettävä seuraavat ehdot:

se on kuninkaan ja kyseisen tornin ensimmäinen siirto kuningas ja torni eivät välissä ole muita nappuloita kuningas ei ole shakissa eikä liiku shakin läpi Huomaa, että linnoittaessa kuningassivustalle kuningas on lähempänä kyseistä reunaa ja linnoitettava torni. Tätä kutsutaan lyhyeksi linnoitukseksi. Kun taas linnoittaessa kuningattaren puolelle, kuningas on kauempana laudan reunasta ja tornin siirtymä on pidempi, mikä tunnetaan pitkänä linnoituksena. Molemmissa tapauksissa kuningas siirtyy kuitenkin vain kaksi ruutua, riippumatta linnoituksen suunnasta.

Shakin siirrot

Valkoiset aloittavat aina shakin ja tekevät ensimmäisen siirron. Tämän takia pelaajat yleensä päättävät valkoisten nappuloiden saajan arvalla esimerkiksi kolikkoa heittämällä tai arvailemalla toisen pelaajan kädessä olevan sotilaan värin. Valkea tekee ensimmäisen siirron, sitten seuraa musta, ja sen jälkeen taas valkea, ja näin vuorotellen pelin loppuun asti. Ensimmäisen siirron tekeminen antaa pelaajalle pienen edun, koska hänellä on mahdollisuus aloittaa hyökkäys.

Shakissa voittaminen

Shakkipeli voi päättyä monin eri tavoin, kuten shakkimattiin, tasapeliin, luovutukseen, tai aikatappioon.

Shakkimatti

Pelin tavoite on vastustajan kuninkaan saattaminen shakkimattiin. Kuningas on shakkimatkissa, kun se on shakissa eli uhkauksen alla, josta ei ole pakotietä. Kun kuningas on shakkimatkissa, hänellä on vain kolme tapaa päästä tilanteesta:

Liikkua pois uhatulta ruudulta (linnoittautuminen ei ole mahdollista). Torjua uhat siirtämällä toinen nappula väliin. Tai lyödä uhkaava nappula. Jos kuningas ei voi paeta shakista, kyseessä on shakkimatti, ja peli päättyy. Yleensä shakkimatitettua kuningasta ei varsinaisesti lyödä pois pelistä, vaan peli julistetaan yksinkertaisesti päättyneeksi.

Narrinmatti

Esimerkki “Narrinmatista”.

Tasapeli shakissa

Joskus shakkipeleissä ei ole selkeää voittajaa, vaan peli päättyy tasapeliin. Tähän voi olla viisi syytä:

Peliasema päättyy patiksi, jossa siirtovuorossa olevan pelaajan kuningas ei ole shakissa eikä hänellä ole mahdollisia laillisia siirtoja. Pelaajat voivat sopia tasapelistä ja päättää pelin. Laudalla on niin vähän nappuloita, ettei vastustaja pysty shakkimattamaan (esimerkki: kuningas ja lähetti vastaan yksinäinen kuningas). Pelaaja voi vaatia tasapeliä, jos tietty asema toistuu kolme kertaa (ei kuitenkaan välttämättä peräkkäin). Viisikymmentä peräkkäistä siirtoa on pelattu ilman sotilaan siirtoa tai nappulan lyöntiä.

Katso esimerkki patista siirron Dc7 jälkeen, missä musta ei ole uhattuna eikä voi tehdä siirtoa. Tämä tilanne on patiksi kutsuttu, ja se päättyy tasapeliin.

Shakki strategiat

Shakin perusstrategioiden tunteminen on tärkeää jokaiselle shakinpelaajalle. Tässä on neljä keskeistä asiaa, jotka tulisi olla hallussa:

Suojaa kuningastasi

Turvallinen paikka kuninkaalle on laudan nurkassa. Linnoituksen tekeminen kannattaa nopeasti. Ole tarkka, sillä vastustajan kuninkaan matittaminen ei auta, jos oma kuningas matitetaan ensin!

Älä menetä nappuloita turhaan

Jokainen nappula on arvokas. Tässä on yleinen arvio nappuloiden suhteellisesta arvosta:

Sotilas: 1 Ratsu: 3 Lähetti: 3 Torni: 5 Kuningatar: 9 Kuningas on korvaamattoman arvokas Nämä arvot ovat apuvälineenä päätöksenteossa, ei pelin lopputuloksen määrittämisessä.

Hallitse pelilaudan keskustaa

Keskeisten ruutujen hallinta on tärkeää. Hallitse laudan keskustaa, jotta sinulla on liikkumavaraa ja vastustajasi toiminta vaikeutuu.

Käytä kaikkia nappuloitasi

Kehitä kaikki nappulasi peliin mukaan. Nappuloilla on merkitystä vain, kun ne ovat osa peliä eivätkä seisahda aloitusasemissaan. Hyökkää kuningasta kohti useamman nappulan voimin.

Esimerkki: Valkea hallitsee keskustaa ja tuo kaikki upseerinsa peliin, kun taas musta ei.

Nämä perusstrategiat auttavat vahvistamaan pelitaitojasi ja saavuttamaan menestystä shakissa.

Shakki turnaus säännöt

Monet turnaukset noudattavat samankaltaisia sääntöjä, jotka eivät välttämättä ole sovellettavissa koti- tai online-peleihisi, mutta niiden tuntemisesta voi olla silti hyötyä.

Kosketussääntö 

Kun pelaaja koskettaa omaa pelinappulaansa, hänen tulee siirtää kyseistä nappulaa, jos se on sallittua siirtosääntöjen mukaisesti. Jos pelaaja koskettaa vastustajan nappulaa, hänen on lyötävä se. Jos pelaaja haluaa vain korjata nappulan sijaintia laudalla ilman varsinaista siirtoa, hänen tulee ensin ilmoittaa aikeestaan, yleensä sanomalla “korjaan”.

Kellot ja aikarajoitukset 

Useimmissa turnauksissa pelaajille määrätään aika koko peliä varten eikä yksittäisiä siirtoja varten. Jokainen pelaaja saa saman ajan käyttöönsä pelin kuluessa ja voi päättää, miten aikansa käyttää. Kun pelaaja tekee siirtonsa, hän käynnistää vastustajansa kellon painamalla kellossa olevaa nappulaa tai vipua. Jos pelaajan aika loppuu ja vastustaja huomauttaa siitä, aikansa loppuun käyttänyt pelaaja häviää pelin. (Poikkeuksena on tilanne, jossa vastustajalla ei ole riittävästi nappuloita toisen kuninkaan matittamiseen, mikä johtaa tasapeliin.)

Katso myös nämä suositut lautapelit:

Shakki

Monopoli

Skip bo

Yatzy

Backgammon